سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی ماهرانی – کارشناس ارشد شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

تجربیات مهندسی نشان داده است که در حین اجرای طرح های عمرانی مسائل و مشکلات خاصی به لحاظ شرایط زمانی، نقص اطلاعات اولیه، اجتماعی، اعتباری، قراردادی، تکنولوژی اجرا، توانائیهای بالقوه پیمانکاران، خلاقیت ها و بروز پدیده های ناشناخته و غیره وجود دارد که ایجاب می نماید با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر اجرای کار تجدید نظرهایی را در قسم ت هایی از عملیات اجرایی طرح ها با هدف بهینه کردن و حداکثر استفاده از امکانات با توجه به محدودیت ها و شرایط کاری اعمال نمود. امروزه برخورد و نگرش سیستمی به مجموعه مذکور تحت عنوان مهندسی ارزش مطرح گردیده است . امروزه مهندسی ارزش با توجه به مزایای آن، از اهمیت به سزایی برخوردار شده است و به عنوان یکی از مؤثرترین روش های ارزیابی و کارآمد برای کاهش هزینه های غیرضروری و انتخاب روش های بهینه در کارهای مهندسی مورد استفاده قرار می گیرد. بحث ضرورت و زمان استفاده از مهندسی ارزش در طرح های مهندسی و بخصوص طرح های آبیاری و زهکشی که دارای عوامل و پارامترهای فراوان و ناشناخته (به سبب ارتباط بسیار گسترده با طبیعت ) از زمان شک لگیری طرح تا مرحله بهره برداری می باشند، بسیار مهم و حیاتی است . در مرحله اجرا لازم و ضروری است تا محدودیت ها و امکانات برای هر قسمت از اجزای پروژه مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته تا از بررسی امکانات جهت کاهش هزینه ها، کوتاه نمودن مدت اجرا و یا افزایش کیفی کار و از بررسی محدودیت ها جهت جلوگیری از افزایش هزینه ها، توقف کار و طولانی شدن مدت اجرای پروژه استفاده نمود. ضرورت و یا لزوم و همچنین دلایل استفاده از مهندسی ارزش در مراحل اجرائی طرح های آبی و عواملی که باعث این امر شده است، مبحثی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است. در طرح شبکه آبیاری و زهکشی تجن واحد عمرانی ۴ در استان مازندران که عملیات اجرائی آن از فروردین ۱۳۷۵ آغاز گردیده محدودی تهای به وجود آمده باعث گردید تا با بهره گیری از فناوری مهندسی ارزش تغییراتی در قسمتهایی از طرح داده شود که باعث صرفه جوئیهای قابل ملاحظه در زمان و هزینه های اجرایی و سرعت بخشیدن به عملی ات اجرایی گردید که در این مقاله بدانها اشاره و نتیجه گیری گردیده است.