سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمحمدتقی غریب زاهدی – تهران، کرج، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده مهندس
سیدمحمد موسوی –
سیدهادی رضوی –
حسین کیانی –

چکیده:

فرایند فشار بالا به عنوان روشی نوین در فراوری مواد غذایی، جایگزین بسیار مناسبی برای روش های معمول نگهداری مواد غذایی از جمله استریلیزاسیون حرارتی است. در روش فشار بالا، با انتخاب شرایط مناسب فرآیند، ضمن غیر فعال سازی سلول های رویشی و اسپورهای باکتریایی و درنتیجه تولید محصولات غذایی پایدار، امکان کاهش اثرات فراوری بر خواص محصول فراهم می شود. به علت استفاده از فشارهای بالا، طی تراکمآدیاباتیک بخار آب در دماهایی پایین تر از نقطه جوش، نرخ انتقال حرارت افزایش می یابد. در چنین شرایطی، اثر تخریب کنندگی حرارت بر رویمیکروارگانیسم ها بیشتر می گردد. علاوه بر سترون سازی کامل، محصولات فراوری شده نسبت به محصولات حرارت دیده، دارای کیفیت بالاتری هستند و از لحاظ بافت، طعم و حفظ مواد مغذی مطلوب تر می باشند. تأثیر استریلیزاسیون با فشار بالا بر رنگ نیز، به نوع محصول وابسته است و تعیینشرایط مناسب فراوری جهت حفظ رنگ ضروری است. مطالعات نشان داد که تغییرات رنگی در دو روش استریلیزاسیون با فشار بالا و حرارت، تقریبًایکسان است