سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمد سیدرضی – دکترای خوردگی و حفاظت از فلزات شرکت محافظان بهبود آب

چکیده:

رسوبات ناخواسته در مسیر آب خنک کن صنایع نه تنها سبب کاهش راندمان دستگاهها، بلکه سبب خوردگی حفره ای در زیر رسوبات می شود . در صنایع کشور بمنظور رسوب زدائی از مبدل های حرارتی و همچنین لوله های مسیر آب خنک کن، غا لباً تجهیزات مورد نظر از مدار خارج شده و سپس مسئولین اقدام به اسیدشوئی می نمایند . در حالیکه در روشهای شستشوی On-Line ضرورتی به خارج نمودن تجهیزات از مدار نمی باشد و فقط کافی است تا مواد شوینده به آب خنک کن اضافه شود . در این مقاله ضمن تشریح مزایای فنی و اقتصادی روش مذکور، نحوه تعیین عملکرد مواد شوینده و همچنین اندازه گیری میزان خوردگی در طی عملیات شستشو توضیح داده می شود . تاکنون دهها واحد صنعتی به روش مذکور شستشو گردیده اند که از آن جمله می توان به شستشوی ٤ مسیر آب خنک کن پتروشیمی بندرامام ( واحدهای PP ، HD ، AR و ) VC اشاره نمود . ضمناً نتایج حاصله از شستشوی مسیر آب خنک کن واحد آروماتیک نیز به تفصیل شرح و گزارش می گردد