سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

طاهره اسلام زاده – عضو هیئت علمی بخش زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه شیراز

چکیده:

مس یک عنصر غذایی ضروری وکم مصرف برای گیاهان است که به طور معمول به مقدار ۶ میکروگرم در هر گرم وزن خشک گیاه موجود است این عنصر درعین حال فلزی سنگین است و مقدار زیاد آن برای گیاه سمی است. چون گیاهان عناصر کانی مورد نیاز خودرا از طریق ریشه و از خاک جذب می کنند، مس از طریق گیاه وارد زنجیره غذایی می شود. با تغذیه گیاه خواران و سپس گوشتخوران، غلظت آلاینده ها در بدن موجودات زنده به مراتب بیشتر شده خطر مسمومیت افزایش می یابد.این پدیده بزرگنمایی زیستی (Biological Magnification) نامیده می شود. استفاده از موجودات زنده و یا بقایای آنها که از پتانسیل مناسب برای جذب و انباشت فلزات سنگین برخوردارند یک روش مناسب وفنآوری زیستی نوین برای کاهش آلاینده ها از آب وخاک است.دراین پژوهش با استفاده از سه گونه گیاهی و بررسی میزان انباشت مس در بافت های گیاهان، میزان پاک سازی آب از فلز مس بررسی ونتیجه گیری شده که گیاه گز (به مقدار بیشتر) و گیاه سالیکورنیا( به طورنسبی) از پتانسیل خوبی برای حذف مس از آب های زیر زمینی برخودارند وگیاه سویدا (سیاه لب شور)اثر چندانی نداشته است.