سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیده کتابی – گروه مدیریت – دانشگاه اصفهان

چکیده:

مانی نیرو ومنیگوزی مسئله پیدا کردن یک زمان بندی پروژه باهزینه می نیمم را مطرح کرده اند که در آن برای شروع کارها با روابط پیش نیازی، هزینه های وابسته به زمان وجود دارد . در این مقاله توابع کلی برای هزینه های زمان شروع در نظر گرفته می شود . ابتدا تعاریف و مدل های مختلف مسئله ارائه می شود و سپس روش های حل و خاصیت چند جمله ای آن مورد بحث قرار می گیرد .