سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

شهرام شادخ – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این نوشته مسئله سرمایه گذاری در منابع در برنامه ریزی پروژه (RIP) مورد بررسی قرار می گیرد . این مسئله شکل خاص مسئله تخصیص منابع در کنترل پروژه است . معروفترین مسئله از این دست مسئله تخصیص منابع محدود می باشد که در این زمینه مقالات زیادی منتشر شده است . تاکنون در مورد مسئله RIP به دلیل شکل پیچیده آن کارهای زیادی انجام نشده است . از جمله کارهای صورت گرفته در این زمینه می توان به کار آکپان ( ۷۹۹۱ ) و یا کار کیمز ( ۱۰۰۲ ) اشاره نمود . در این نوشته یک الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله RIP ارائه شده و نتیجه آن با کارهای انجام گرفته مقایسه شده است . برای انجام مقایسه از ۲۸۸۰مسئله استاندارد که در سایت PSBLIB دانشگاه کیل المان مبنای مقایسه الگوریتمهای ارائه شده در زمینه مسائل تخصیص منابع در کنترل پروژه می باشد استفاده شده است .
در الگوریتم ژنتیک ارائه شده از روشهای جستجوی موضعی برای بهبود کارایی روش استفاده گردیده است . نتایج نشان می دهد که تقریبا در تمامی مسائل آزمایش شده الگوریتم ژنتیک از روشهای موجود بهتر عمل می کند .