سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

عبدالرسول دیانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و تهران مرکز، وکیل پ

چکیده:

این مقاله در دو بخش که بخش اول آن به بررسی مفهوم نقص و ماهیت حقوقی سیستم مسئولیت انحصاری در مورد سازندگان این گونه وسائط و تمایز آن از مفاهیم مشابه پرداخته قوانینی که در این خصوص در حقوق اروپا و حقوق امریکا و حقوق کشور ما وجوددارد را ضمن بررسی اجمالی،مورد مقایسه قرار خواهد داد.
بخش دوم این مقالهبه آثار مسئولیتناشی از نقص ایمنی اشیای پرنده پرداخته و در این رابطه بخصوص به مسائلی نظیرشرایط اجرای سیستم مسئولیت انحصاری Strict Liability و مشکلات مربوط به آن مثل مسئله مهم تعارض قوانین مربوط به مسئولیت مدنی در سطح بین المللی و دادگاه صالح برای طرح چنین دعاوی پرداخته و در بررسی عناصر تشکیل دهنده یک پرونده مبتنی بر مسئولیت مدنی سازنده، به سه عامل فعل زیان بار، ورود ضرر ورابطه علیت می پردازد. در نهایت اقدامات پیشگیرانه دولت امریکابرای افزایش ضریب ایمنی پروازها را مورد اشاره اجمالی قرار میدهد.