سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی غروری – استاد یار دانشگاه علم و صنعت ایران-جلال ایوبی نژاد،کارشناس ارشد مدیری

چکیده:

کیفیت یکی از ویژگیهایمهم هر محصول تولیدی می باشدو استقرار سیستمی که باعث ارتقا کیفیت محصولات شود می تواند به این مهم کمک کند و استاندارد های ایزو برای همین منظور ایجاد شد .نتایج مفیدی که از استقرار این سیستم ها در کارخانه های تولیدی ایجاد شد باعث استقبال روزافزون از این استاندارد شده است. صنعت ساختمان نیز یکی از صنایع بزرگ در هر کشوری بوده که سرمایه گذاری های کلانی در آن انجام می شود..استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در بخشهای وابسته به این صنعت، به خصوص شرکت های ساختمانی ، باعث استفاده بهینه از سرمایه ها شده و رضایت کارفرما جلب میشود.در این مقاله به طور اجمال مسئولیت مهندسین نقشه بردار در یک شرکت ساختمانیکه می خواهد این سیستم ها را پیاده کند ،بیان شده و چگونگیانطباق این سیستمها در این بخش از شرکت بیان می گردد.