سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ایوب احمدپور – استادیار-دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، بخ

چکیده:

پیشرفت سریع علم و فن آوری در زمینه اینترنت و تکنولوژی اطلاعات تمام جنبه های زندگی بشری را تحت تاثیر قرار داده است و موجب تحول در سایر بخشهای زندگی و تحول و تطابق سایر علوم و فنون با این روند پیشرفت صعودی گردیده است. بخش آموزش به ویژه آموزش عالی با استفاده از دستاوردها و نوآوریهای کامپیوتر و اینترنت به پیشرفتهای شگرف در تحقیقات و بخشهای مختلف علمی دست یازیده است، همچنین در زمینه شیوه های آموزشی، در کنار شیوه سنتی، از روش مدرن آموزش مجازی و الکترونیکی بهره های فراوان برده است. آموزش مجازی و الکترونیکی نه تنها فرصت بسیار مناسبی برای مدیران و تهیه کنندگان آموزش الکترونیکی است تا با هزینه کمتر و وسعت بیشتری دوره های متنوع آموزشی را فراهم آورند بلکه ادامه تحصیل را با شرایط قابل انعطاف برای عموم کسانی که قصد ادامه تحصیل را دارند امکان پذیر ساخته است. بی شک استفاده از آموزش آنلاین در یک محیط الکترونیکی باعث بروز مسائل و مشکلات حقوقی خاص خود خواهد بود. مسائل کلیدی و اساسی مطرح در یادگیری الکترونیکی شامل حق نشر و تکثیر، حمایت از داده ها، افترا و توهین، قواعد تجارت الکترونیک و عدم تبعیضقابل استفاده بودن سیستم یادگیری الکترونیکی برای همه می باشد. تاکید این مقاله بر موضوع حق نشر می باشد لذا به توضیح مختصری راجع به سایر موضوعات مذکور بسنده نموده و سپس به کنکاش و بررسی موضوع حقوقی حق نشر و تکثیر می پردازد. حق نشر که یکی از جنبه های حق تالیف می باشد در اینترنت و محیط یادگیری الکترونیکی بسیار مورد ابتلاست و از ویژگیهای خاص خود برخوردار است. این مقاله، ضمن بررسی موارد و مصادیق موضوع حق نشر و چگونگی تعلق آن به یک اثر فکری، ماهیت حقوقی حق نشر را مورد مطالعه قرار می دهد،و به طور همزمان با طرح ویژگیهای خاص یادگیری الکترونیکی به تطبیق مسائل مطرح در حق نشر بر محیط یادگیری الکترونیکی می پردازد. در پایان نکات لازم و سودمندی را، که برای استفاده قانونی از مواد آموزشی در محیط یادگیری الکترونیکی برای هر فرد یا موسسه ای که با سیستم یادگیری الکترونیکی سر و کار دارد، یادآور می شود.