سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منصوره اسلامی – رئیس گروه مصرف بهینه آب،مدیریت بهره برداری از شبکه های آبیاری، سازمان

چکیده:

استان خوزستان به دلیل برخورداری از جریان رودخانه های پر آب و متعدد و همچنین دشتهای هموار،گسترده و حاصلخیز همواره به عنوان یکی از قط بهای بزرگ کشاورزی ایران مطرح بوده است. از این روست که تقریبا“ بیش از نیمی از کل وسعت شبک ههای آبیاری کشور در این استان در دست بهره برداری و یا اجرا هستند. از آنجا که هم از لحاظ وسعت وهم از نظر تنوع ساختاری و کارکرد، شبکه های موجود در خوزستان می توانند شاخص ویا نمونه شبک ههای سطح کشور محسوب شوند، بررسی مسائل و مشکلات این شبکه ها آینه تمام نمای دیگر شبکه های آبیاری خواهد بود. معضلات و مسائل مبتلا به شبک ههای آبیاری خوزستان بطور عمده در سه مرحله : ۱- مطالعات و طراحی، ۲- اجرا و ساخت، ۳- دوره بهره برداری ایجادمی شوند.در مورد شبکه های تازه تاسیس درسالهای اخیر بیشترمشکلات ناشی از مراحل طراحی وساخت این شبکه ها می گردند که در این مقاله بر اساس نمونه های عینی مانند شبک ههای جایزان، حمودی و شادگان مورد بررسی قرارگرفت هاند