سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید محسنی – عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و مدیر نشر کتابدار

چکیده:

در این مقاله سعی شده است به مسائل جاری نشر در حوزه تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی پرداخته شود و از میان انواع منابع اطلاعاتی که موضوع نشر می باشند بیشتر مسائل نشر کتاب بررسی شده اند. مهمترین مسئله ای که در این مقاله به آن اشاره شده عبارت است از: ناشر و سیاستهای انتشاراتی وی