سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شهرام سیدالماسی – کارشناس شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

طرح های توسعه منابع آب از اجزاء مختلف تشکیل شده و در مجموع یک سیستم واحد را بوجود می آورد. اجزاء این سیستم در ارتباط با هم تعریف شده و معنی پیدا میکند. در یک طرف سد و شبکه تاسیسات آبی و سازمان بهره برداری کننده قرار داشته و در طرف دیگر اراضی و بهره بردارانی که از شبکه آبیاری منتفع می شوند وسازمان های پشتیبان کشاورزی قرار دارد. طبیعی است برای استفاده بهینه از تاسیسات موجود و مصرف آب تنظیم شده در مزارع هماهنگی کاملی باید بین دو طرف وجود دداشته باشد. بروز کاستی در هر بخشی از این سیستم کار هماهنگ را مختل نموده و در نهایت طرح را از رسیدن به اهداف که همان توسعه اقتصادی مناطق از طریق توسعه آبیاری و افزایش تولیدات کشاورزی وبهبود وضعیت بهره برداران است باز می دارد. از جمله معضلات بهره برداری از شبکه های آبیاری مسائل ارضی و مالکیتی موجود در آنهاست که در این مقاله بدان پرداخته می شود.