سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدمهدی سلطان دلال – دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی تهران
قاسمعلی عمرانی –
محمدرضا حق پرست –
روناک بختیاری –

چکیده:

افزایش جمعیت و رشد و توسعه جوامع شهری و گسترش کلانشهرها، همگی موجب شده اند تا میزان تولید مواد زائد جامع رو به فزونی نهاده و امروزه این مسئله بصورت یکی از معضلات و مشکلات بشر درآید که هم سلامت و بهداشت و هم محیط زیست او را در معرض خطر قرار داده است. هدف از این تحقیق بررسی و شناخت مسائل و مشکلات بازیافت پلاستیک در شهر تهران می باشد. یکی از مهمترین مشکلات بازیافت پلاستیک در تهران عدم رعایت اصول بهداشتی در بازیافت ضایعات است. جهت بررسی مسائل بهداشتی در ۵ مرحله نمونه برداری صورت گرفت. در هر مرحله سه نمونه از ضایعات پلاستیک آسیاب شده و ضایعات پلاستیک اکتسرودر شده- گرانول شده و محصول تولید شده تهیه شد و تحت کشت میکروبی قرار گرفت. باکتریهای بدست آمده از کشت میکروبی نمونه ها عبارتند از استافیلوکوک کوآگولاز منفی و باسیلوس و انتروباکتر، دیفتروئید، آنتروکوک و سراشیا، کانت اصلی (شمارش باکتری ها) در یک میلی لیتر از نمونه اولیه برای تمام نمونه ها بعد از عملیات اکستروژن عبارتند از نمونه اول( ۶×۱۰(۶ ، نمونه دوم( ۱۴×۱۰(۵ و نمونه سوم ( ۱۰(۷ و نمونه چهارم( ۲×۱۰(۷ و نمونه پنجم( ۳×۱۰(۶٫ قابل ذکر است که در نمونه های کشت شده باکتری پاتوژن یافت نشده ولیکن وجود باکتریهای کمانسال و فرصت طلب با تعدا قابل توجه در شرایط غیر متعارف در افراد ضعیف و بیمار و کودکان می توانند ایجاد عفونتها و بیماریهای گوناگون بنماید. لذا استفاده مستقیم از ترکیبات بازیافتی به ویژه در محصولاتی که با مواد غذایی در تماس قرار میگیرند و اسباب بازیهای کودکان می تواند عامل مهمی در انتقال میکروب و ایجاد عفونت های ثانویه در افراد دارای شرایط شود.