سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حاجی کریمی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

چکیده:

پیزومترها در محل سدها با اهداف مختلفی احداث می گردند. اما در ایران پس از مدت کوتاهی پس از تکمیل آنها تعدادی از گمانه ها از حیز انتفاع خارجی می شوند زیرا گمانه ها بنحو موثری احداث محافظت و بهره برداری نمی شوند در مرحله احداث پیزومترها از نظر عملکرد بصورت پیزومتر واقعی ، نقشه برداری و ترازیابی دهانه پیزومترها، اندازه(قطر) و جنس لوله جدار (Casing) سکوهای نامناسب در پوشهای ضعیف و غیر اصولی بوده و فاقد اتاقک های قفل دار جهت محافظت می باشند. پس از حفاری و تکمیل گمانه ها معمولا حفاظت چندانی از آنها بویژه در سدهایی که هنوز وارد مرحله اجرا نشده اند صورت نمی گیرد. اطلاعات برداشت سطح اب و آنالیز شیمیایی در گمانه ها بمدت طولانی اطلاعات ذیقیمتی در مورد رفتار آبخوانی که سد در آن واقع شده است در اختیار متخصصین قرار دهد. این مقاله با ارائه موارد نامناسب مشاهده شده از مناطق مختلف و ارائه پیشنهاداتی جهت آینده سعی بر حل معضل پیزومتر در محل سدها را دارد.