سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آصف زارع – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
علی خاکی صدیق – استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی وحیدیان کامیاد – استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین مقاله روش جدیدی برای حل مسائل کنترل بهینه غیرخطی گسسته با افق زمانی بی نهایت به کمک تئوری اندازه ارایه می شود با استفاده از تئوری اندازه دسته وسیعی از مسائل بهینه سازی را می توان بصورت تقریبی به یک مساله برنامه ریزی خطی تبدیل کرد نکات مهمی درحل مسائل کنترل بهینه گسسته وجود دارد که باعث تغییرات بنیادی درمقایسه با حالت پیوسته میشود تبدیل مساله برنامه ریزی خطی فوق به مساله برنامه ریزی با اعداد صحیح دراین مساله برنامهر یزی صفرویک یکی از این نکات است طرفی با توجه به عدم امکان وجود جواب دراین حالت از توابع عضویت فازی جهت رفع این مشکل و تعیین قانون کنترل بهینه استفاده شده است از طرف دیگر بعلت بی نهایت بودن افق زمانی حالت نهایی آزاد بوده که برای رفع ان با بیان یک قضیه حل مساله با تقریببسیار خ وبی به حل یک مساله با افق زمانی محدود تبدیل می شود.