مقاله مساله «بحرين» در منازعات قدرت هاي منطقه اي خليج فارس در قرن دهم هجري / شانزدهم ميلادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تاريخ اسلام و ايران (علوم انساني) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: مساله «بحرين» در منازعات قدرت هاي منطقه اي خليج فارس در قرن دهم هجري / شانزدهم ميلادي
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحرين
مقاله ملوك هرمز
مقاله بنو جبور
مقاله خاندان فال
مقاله پرتغالي ها
مقاله عثماني ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: كاليراد علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بحرين به عنوان يکي از مراکز اصلي اقتصادي و گذرگاهي خليج فارس در طي سده دهم هجري / شانزدهم ميلادي شاهد تحولاتي بس مهم بود که اثراتي ژرف و ديرپا در پي داشت. به واقع، ترکيب اجتماعي و سياسي بحرين کنوني به شدت تحت تاثير همين تحولات قرار دارد و از اين رو، شناخت موقعيت سياسي و اجتماعي اين سرزمين در گرو درك صحيح موقعيت سياسي بحرين در طي سده دهم هجري / شانزدهم ميلادي و تاثير منازعات منطقه اي بر تحولات سياسي و اجتماعي آن است. در اين جستار ضمن تشريح رقابت حکومت ها و خاندان هاي محلي بر سر مساله بحرين، روند ورود قدرت هاي خارجي يعني پرتغالي ها و عثماني ها به اين کشمکش را در خلال سده دهم هجري / شانزدهم ميلادي مورد بررسي قرار خواهيم داد.