سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس داب – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

در بسیاری از موارد انتخاب درست روش های فنی باتوجه به مسائل پیچیده و شرایط ویژه هر سد،نه تنها حل مساله موجود، صرفه جویی در مصالح موردنیاز، زمان و هزینه را در پی خواهدداشت، بل که موجب رونق اقتصادی گستره طرح و در نهایت تاثیر اساسی در اقتصاد ملی کشور خواهد شد . از این رو باتوجه به موارد اشاره شده و شناخت دقیق شرایط ژئوتکنیکی پی و تکیه گاههای محل سد شهید رجایی و بویژه تکیه گاه راست آن، و نیز بررسی روش های فنی تجربه شده موجود، روشی ا نتخاب شد که در نهایت پاسخی فنی و اقتصادی برای حل مساله این تکیه گاه را ارائه نمود.