مقاله مساله كنترل مدت زمان ساخت چند هدفه استوار در سيستم هاي مونتاژ پيچيده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۲۳ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: مساله كنترل مدت زمان ساخت چند هدفه استوار در سيستم هاي مونتاژ پيچيده
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي چند هدفه
مقاله بهينه سازي استوار
مقاله کنترل مدت زمان ساخت
مقاله تئوري صف
مقاله سيستم مونتاژي پيچيده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكوهي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: شهرياري حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه يك مدل چند هدفه استوار براي مساله كنترل بهينه مدت زمان ساخت در يك سيستم مونتاژ چند مرحله اي در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است. مدل سازي سيستم مونتاژ به كمك شبكه باز صف انجام شده است. هر ايستگاه كاري، شامل يك يا بي نهايت خدمت دهنده بوده و تنها يك عمليات توليدي يا مونتاژ در آن صورت مي گيرد. فرآيند ورود قطعات، به صورت مستقل از يكديگر و بر اساس فرآيند پواسون است و مدت زمان خدمت دهي ايستگاه ها به صورت مستقل از يكديگر بوده و از توزيع نمايي پيروي مي كند كه پارامتر آن قابل كنترل مي باشد. هر ايستگاه، داراي ضايعات برگشت ناپذير غيرقطعي كراندار و مستقل از ديگر ايستگاه ها مي باشد. زمان حمل و نقل بين ايستگاه ها تصادفي و مستقل از يكديگر است و از توزيع ارلنگ پيروي مي كند. عدم قطعيت موجود در پارامتر هاي مساله به صورت يك مدل كنترل بهينه چندهدفه استوار پيشنهاد شده است كه در آن سه تابع هدف ناسازگار شامل كمينه كردن هزينه عمليات دوره اي، كمينه كردن ميانگين مدت زمان ساخت و واريانس مدت زمان ساخت منظور شده است. در نهايت، به منظور دستيابي به سرعت هاي بهينه سرويس دهي از روش پيشرفت هدف، براي حل تقريبي زمان گسسته مساله اصلي بهره گرفته شده است. با استفاده از مدل پيشنهادي، مساله اي كه در ساير مقالات مرتبط نيز مورد استفاده قرار گرفته است، حل شده است كه نتايج قابل توجهي در شرايط عدم قطعيت پارامترها حاصل شده است.