مقاله مساله «معاد و علوم جديد»، تبيين زندگي پس از مرگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه انديشه نوين ديني از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: مساله «معاد و علوم جديد»، تبيين زندگي پس از مرگ
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امکان معاد
مقاله بدن دنيوي
مقاله بدن اخروي
مقاله دوگانه انگاري
مقاله اين هماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كبير يحيي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ليندا بدم اشکالاتي را به امکان معاد وارد کرده است. او مي گويد اشتراک اتم ها در بدن هاي مختلف و عدم ثبات بدن در طول حيات يک انسان، حاکي از آن است که معاد با بدن دنيايي صورت نخواهد گرفت. او معتقد است حتي در نظر گرفتن وجود روحي مجرد نيز نمي تواند وسيله مناسبي براي حل مشکل تشخص انسان دنيوي و اخروي باشد. در اين مقاله با توضيح معناي سوژه اي که در تعريف روح به کار مي رود، اشکال بدم روشن مي شود. همچنين با استفاده از روايات معصومين و نظر متکلمين اسلامي، مشکل اين هماني بدن دنيوي و اخروي برطرف شده، اثبات مي شود اعتقاد به معاد به هيچ وجه با عقل و علم ناسازگار نيست.