مقاله مساکن و آطام يهوديان حجاز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در تاريخ و تمدن اسلامي از صفحه ۵ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: مساکن و آطام يهوديان حجاز
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاريخ صدر اسلام
مقاله يهود
مقاله حجاز
مقاله مساکن حصون
مقاله آطام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يهوديان که به عنوان قومي مهاجر پس از آوارگي هاي بسيار به حجاز راه يافتند، با حضور چند صد ساله در اين سرزمين، آثار سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قابل توجهي بر جاي نهادند. در اين ميان بررسي نحوه سکونت يهوديان در حجاز، به منظور تبيين بعد ديگري از حيات اجتماعي و وضع معيشتي آنان در اين سرزمين حایز اهميت بسيار است. به نظر مي رسد علاوه به مال انديشي اقتصادي و فراست در امور سياسي، برخورداري از استحکامات اساسي و سکونت در قلاع مستحکم، نقش مهمي در تحکيم مواضع استقرار و موقعيت اجتماعي يهوديان در حجاز داشت. در اين مقاله ضمن بررسي نحوه سکونت يهوديان حجاز در مقايسه با اعراب، ساختار و کاربردهاي سياسي – اجتماعي مساکن آنان در اين سرزمين، بر اساس منابع تاريخي بررسي و به ترتيب در سه بخش تبيين شده است.