سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا توکلی مقدم – دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
سامان اسکندرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهرا

چکیده:

در این مقاله ابتدا مدل جدیدی را برای مسایل مسیردهی در کمان ارایه شده است . در این مدل فرض شده است که می توان هر تقاضا را با یک و یا چند وسیله نقلیه خدمت دهی کرد . این مسایل، به مسایل حمل و نقل عمومی با تقاضای تفکیک شدهمعروفند . با این فرض می توان از ساختار مناسب آن برای ارایه یک الگوریتم کارا مبتنی بر تئوری برنامه ریزی منوتراپیک استفاده کرد . این تئوری برای حالت خاص مساله مورد بررسی که دارای تابع هدف تفکیک پذیر روی هر متغیر نیست، بسط داده شده است . از نگاهی دیگر می توان این تئوری را به عنوان بسط روش آزادسازیتوسط تسنگ و برتسکاس [ ۱] در نظر گرفت .