سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش آموزش معماری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا انصاری – دکترای معماری و استادیار دانشکده ی معماری دانشگاه تهران

چکیده:

مقاله ی حاضر سعی دارد تا با مطالعه ی دقیق و شناخت مسائل طراحی در خلال دیدگاههای مختلف صاحب نظران و پژوهشهای تجربی صورت گرفته توسط ایشان، ماهیت و ویژگی های مسائل معماری را بکاود. ازاین رو دیدگاههای مختلف طرح شده پیرامون مساله ی طراحی در دو بخش الگوواره ی حل مساله ی خردگرا و الگوواره ای عملی تاملی دسته بندی گردیده و مورد بررسی و کاوش قرار می گیرند. این تقسیم بندی دو گانه را که در ابتدا توسط کیز دورست (۱۹۷۷،DORST) صورت گرفته، می توان در بردارنده ی اغلب دیدگاههای مطرح شده در خصوص فرایند طراحی و مساله ی طراحی دانست درهریک از این دو الگوواره، ما با تعاریف خاصی از مساله ی طراحی، ساختار فضای مساله، راه حل و طراح روبرو می شویم. به تبع بررسی این تعاریف ویژگی های مختلف مساله ی طراحی مطرح گردیده و شیوه ی مواجهه ی معماران در حل این مسائل مورد مداقه قرار خواهد گرفت. تحقیقات مورد استناد دراین مقاله درحوزه طراحی پژوهی صورت گرفته اند و بدین لحاظ مقاله حاضر را نیز می توان دراین حوزه قرا رداد. مقاله پس از شناخت ماهیت مسائل طراحی معماری و ویژگی های آنها سعی می کند تا راهبردهایی آموزشی را جهت تقویت توان دانشجویان در مواجهه، شناخت و حل مسائل طراحی ارائه دهد. این بخش از مقاله نشان میدهد که چگونه با شناخت ماهیت مساله ی طراحی می توان با اتخاذ راهبردهایی مناسب در دروس طراحی معماری و مقدمات طراحی، دانشجویان را در حل مسائل طراحی یاری رساند و به آنها این امکان را داد که تبحر و توان خویش را در حل مسائل افزایش داده و بهبود بخشند.