مقاله مسایل فقه سياسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در دانش سياسي از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: مسایل فقه سياسي
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فقه سياسي
مقاله اهل سنت و تشيع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لك زايي نجف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيروزي انقلاب اسلامي و تشکيل جمهوري اسلامي، وظايف جديدي را متوجه نظام علمي کشور، اعم از حوزه و دانشگاه، کرد. آنچه در چند سال اخير، با عنوان اسلامي سازي و بومي سازي علوم انساني از آن ياد مي شود، در زمره همين مسایل است. در حوزه دانش سياسي نيز انتظار تحولاتي جدي و اساسي مي رود؛ از آن جهت که مبناي نظم در اسلام فقه است، «فقه سياسي» به عنوان يکي از رشته هاي ضروري در حوزه دانش سياسي مطرح مي شود. يکي از موانعي که بر سر راه تاسيس اين رشته وجود دارد، تصورات ناقص و نادرست نسبت به مسایل مورد بحث در آن است. غالباً تصور مي کنند «فقه سياسي» مباحث زيادي ندارد و تمام مسایل آن در محدوده بحث «ولايت فقيه» قابل جمع بندي است، در حالي که اين نگاه از بنيان نادرست است.
در اين مقاله فقه سياسي به عنوان دانشي که عهده دار تطبيق و هماهنگي واقعيت هاي متغير زندگي اجتماعي و سياسي با نصوص ديني است، مورد توجه قرار گرفته و مسایل آن با دو رهيافت توصيفي و تجويزي بررسي شده است. در بخش توصيفي مباحث فقه سياسي در آثار برخي از فقهاي اهل سنت و شيعه گزارش شده و در بخش تجويزي، با در نظر گرفتن انتظارات کنوني از فقه سياسي فهرستي از مباحث و مسایلي که در اين رشته علمي بايد بحث شود و در وضعيت فعلي زمينه لازم براي تاسيس چنين رشته اي را فراهم مي سازد، آمده است.