سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا روزی – سرپرست کارگاه پروژه ساختمان سردهانه شرکت جهاد نصر اصفهان
مزدک شایان فرد – کارشناس ارشد دفتر فنی شرکت جهادنصر اصفهان
پیمان محکم کار – تکنیسین اجرایی پروژه ساختمان سردهانه شرکت جهاد نصر اصفهان

چکیده:

پروژه ساختمان سردهانه، یکی از پروژه های شرکت جهاد نصر اصفهان در شهرستان شوشتر م یباشد که به منظور آبگیری ثقلی از رودخانه شطیط به میزان ٤٠ مترمکعب در ثانیه و انتقال آب تا محل شروع کانالهای شبکه آبیاری اراضی میاناب شوشتر احداث گردیده است. احداث این پروژه علاوه بر استفاده از نکات فنی و اجرایی، به دلیل همجواری با بناهای باستانی از ظرافت خاصی در تدوین روشهای اجرا یی و پیاده سازی روشها برخوردار بوده است. با وجود تعدد مسایل و مشکلات اجرایی موجود و روشهای اجرایی خاص اتخاذ شده در این پروژه، در این مقاله چند مورد اصلی و عمده مطرح گردیده و به شرح مبسوط آنها پرداخته شده است.