سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

قاسمعلی عمرانی – گروه مهندسی بهداشت محیط – دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی – دا
پروین نصیری – گروه بهداشت حرفه ای – دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی – دانشگاه
محمدرضا حق پرست – کارشناس ارشد مدیریت محیط زیست – دانشکده محیط زیست – واحد علوم و تحقیقات –

چکیده:

بر اساس بررسی های به عمل آمده، میزان کل مواد زاید جامد خانگی تولید شده در تهران در سال ۱۳۷۷ برابر با ۶۵۸، ۱۲۵، ۲ تن بوده که ۱۶۸۵۶۴/۷ تن از آن را مواد زایدپلاستیکی تشکیل داده است به عبارت دیگر، ۷/۹۳ درصد وزنی کل مواد زاید جامد، زایداتپلاستیک بوده است. یعنی در سال گذشته در شهر تهران روزانه ۴۶۱/۸ تن زایدات پلاستیک تولید شده است.
از ۱۶۸۵۶۴/۷ تن ضایعات پلاستیک تولید شده تنها مقدار ناچیزی از آن بازیافت و بخش زیاد از آن دفن می شود. روش بازیافت ضایعات پلاستیک در تهران ، مکانیکی است . مراحل مختلف فرایند بازیافت ضایعات پلاستیک درتهران به صورت تجربی و توسط نیروی انسانی صورت می گیرد. فراورده های تولید شده از مواد بازیافتی، استاندارد نیست و دارای کیفیت پایینی هستند. یکی از مهمترین مشکلات بازیافت پلاستیک درتهران، عدم رعایت اصول بهداشتی در بازیافت ضایعات است. جهت بررسی مسایل بهداشتی در ۵ مرحله، نمونه برداری صورت گرفت. در هر مرحله، سهنمونه از ضایعات پلاستیک آسیاب شده ، ضایعات پلاستیک اکسترودر شده – گرانول شده و محصول تولید شده تهیه شد و تحت کشت میکروبی قرار گرفت. باکتریهای بدست آمده از کشت میکروبی نمونه ها عبارتند از: استافیلوکوک ،کوآگولازمنفی ، باسیلوس ، آنتروباکتر ، دیفتروئید، آنتروکوک و شراشیا.