مقاله مستندنگاري از ايران به روايت عکاسان فرانسوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در نقش مايه از صفحه ۹۱ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: مستندنگاري از ايران به روايت عکاسان فرانسوي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مستند نگاري
مقاله عکاسان فرانسوي
مقاله آژانس عکاسي مگنوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوري نازنين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«ايران» همواره به عنوان سرزميني که به علت شرايط جغرافيايي، مورد توجه بوده، افکار غربي ها را مفتون خود کرده است و «مستندنگاري» از آن که بسان آيينه تمام نمايي از فرهنگ و هويت اين سرزمين مي باشد، از اهميتي به سزار برخوردار است. شناخت عکاسان فرانسوي که در ميان عکاسان بين الملل مهمترين افرادي هستند که ايران را از دوره قاجار تا به امروز به تصوير کشيده اند. معرفي منابع تصويري که در اين زمينه موجود مي باشد، از جمله مسايلي هستند که در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته اند. مستند نگاري توسط اين عکاسان طي اين سال ها، تحولاتي شگرف را تجربه نموده است. در سال هاي اوليه ورود دوربين عکاسي به ايران، بازنمايي مظاهر سنتي، حفظ دنياي گذشته و جنبه هاي غريب و شگفت انگيز و عکاسي از دربار، بسياري از اين عکاسان را تحت تاثير قرار داده، اما با وقوع تغييراتي در کشور، اين روايت «مستند»، ارتباط نزديک تري با واقع گرايي پيدا کرده و به عنوان شاهدي مکتشف و بيانگر نسبت به گذشته ظاهر شده است.