مقاله مستوفي بافقي و آثار او در روزگار صفويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۷ در مسكويه از صفحه ۹۹ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: مستوفي بافقي و آثار او در روزگار صفويان
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يزد
مقاله صفويه
مقاله مستوفي بافقي
مقاله جامع مفيدي
مقاله مختصر مفيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني عطااله
جناب آقای / سرکار خانم: ابويي مهريزي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محمد مفيد مستوفي بافقي از مورخان و نويسندگان معروف سده يازدهم هجري است که با وجود تصدي شغل استيفاي موقوفات يزد و تاليف دو اثر مهم جامع مفيدي و مختصر مفيد، احوال وي در تذکره هاي قرون يازدهم و دوازدهم هجري راه نيافته و آگاهي ما از وي منحصر به مندرجات آثار او، به خصوص جامع مفيدي، است. مقاله حاضر در صدد است ضمن نقد و بررسي آثار در دسترس وي، خاصه جامع مفيدي، و مطالعه ساختار و نحوه تاثير پذيري آن از ساير منابع، به کيفيت نگارش اين اثر در جريان زندگاني مولف بپردازد.
در راستاي پي گيري اين مساله، با تکيه بر روش تحقيق کتابخانه اي، کوشيده شده با محور قرار دادن آثار مستوفي بافقي، به ويژه اثر عمده وي جامع مفيدي، ضمن بررسي شواهد موجود، به مطالعه تطبيقي اين اثر با ساير منابع و ميزان تاثيرات متقابل ميان آن ها نيز توجه شود.
مستوفي بافقي در جامع مفيدي علاوه بر ارايه اطلاعات کم نظير از اخبار رجال و ابنيه و محال يزد، آگاهي هاي سودمندي از شکل مناسبات ديواني و اجتماعي آن عهد به دست داده است که بدان مقامي در خور در قلمرو مطالعات عصر صفوي بخشيده است.