مقاله مسكو و جمهوري هاي پيراموني در دوران شوروي: چارچوبي تحليلي براي درك روابط و اقدامات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه سياست- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۴۷ تا ۲۶۶ منتشر شده است.
نام: مسكو و جمهوري هاي پيراموني در دوران شوروي: چارچوبي تحليلي براي درك روابط و اقدامات
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مركز
مقاله پيرامون
مقاله استعمارگري
مقاله نوسازي
مقاله ماركسيسم
مقاله تماميت گرايي
مقاله اتحاد شوروي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشيرزاده حميرا
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رابطه حكومت مركزي در مسكو با جمهوري هاي پيراموني در اتحاد شوروي از مسايل مورد توجه و بحث برانگيز بوده است. پيچيدگي اين رابطه و نيز پيامدهاي خاص آن با وجود اين كه در دوران اتحاد شوروي تا حدودي مشخص شده بود اما در دوران پس از فروپاشي بود كه با ظهور مشكلات و بحران هاي مختلف در سطوح متفاوت محلي، ملي و منطقه اي دامنه و اهميت آن به ويژه در منطقه آسياي مركزي و قفقاز آشكار شد. استدلال اصلي اين مقاله اين است كه با تكيه بر يك چارچوب تحليلي مبتني بر سه مفهوم اصلي تماميت گرايي، نوسازي و استعمارگري مي توان هم وضعيت دوران شوروي و روابط مركز و پيرامون آن دوران و اقدامات انجام شده را تحليل كرد و هم از اين چارچوب براي درك وضعيت كنوني مناطقي چون آسياي مركزي كه «خارج نزديك» روسيه قلمداد مي شوند، استفاده كرد. در بررسي اين سه مفهوم ريشه هاي فکري و ايدئولوژيک آنها و نيز پيامدهاي عملي آنها بررسي مي شود.