مقاله مسموميت با ترکيبات ارگانوفسفره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۷۱ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: مسموميت با ترکيبات ارگانوفسفره
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارگانوفسفره
مقاله حشره کش ها
مقاله آفت کش ها
مقاله عوامل اعصاب
مقاله استيل کولين استراز
مقاله آلودگي زدايي
مقاله آتروپين سولفات
مقاله اکسيم ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفعتي رحيم زاده مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم نيا علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترکيبات ارگانوفسفره از حشره کش ها و آفت کش هاي مهم هستند که اشکال مورد استفاده آنها در جنگ شيميايي به عوامل اعصاب معروفند. وجود آنها يکي از مشکلات اصلي کلينيکي در دنيا با هزاران قرباني در سال است. اين ترکيبات با مهار فعاليت استيل کولين استراز، باعث تجمع استيل کولين در تعدادي از سيناپس هاي مغزي و بخشهاي مختلف محل اتصال عضله عصب مي شوند. در مسموميت با سموم ارگانوفسفره چهار سندرم باليني، بحران کلينرژيک، سندرم بينابيني، نوروپاتي تاخيري و اختلال مزمن عصبي – رواني ناشي از ارگانوفسفره تعريف شده است. هر کدام از اين سندرم ها داراي علايم و نشانه هاي خاص خود هستند.
تعيين فعاليت استيل کولين استراز حقيقي در خون کامل يک روش دقيق و در عمل بسيار مشکل است. اما اندازه گيري فعاليت بوتيريل کولين استراز يا استيل کولين استراز کاذب (موجود در پلاسما) در خون کامل يا پلاسما، يک روش غربالگري سريع، مناسب و سودمند، تشخيص مسموميت با ترکيبات ارگانوفسفره است ولي داراي حساسيت و اختصاصيت بالايي نيست. همچنين بررسي ميزان تخريب توليدات آنها در پلاسما و ادرار قابل انجام است ولي محدود به آزمايشگاههاي اختصاصي بوده و مقرون به صرفه نمي باشد. درمان سنتي و استاندارد شامل درمان حمايتي، سم زدايي و درمان با آنتي دوت سولفات آتروپين به تنهايي يا به همراه يک اکسيم خواهد بود. بعضي داروهاي ديگر مانند گيلکو پيرولات، بيکربنات سديم و سولفات منيزيم نيز ممکن است در بعضي موارد کاربرد داشته باشند. ولي هنوز سوالات بي جواب فراواني در درمان مسموميت با ارگانوفسفره وجود دارند.
بيماران با مسموميت متوسط تا شديد که کمک هاي اوليه و درمان طبي اورژانسي براي آنها انجام شده، ممکن است بقا يابند. هر چند، وجود آريتمي قلبي و نارسايي تنفسي توأم با بيش آگهي ضعيف است. نهايتا تشخيص اوليه و بررسي دقيق و درمان مناسب عوارض، کاهش مرگ و مير را به همراه دارد. در اين مقاله مروري به مسموميت ناشي از عوامل ارگافسفره پرداخته خواهد شد.