مقاله مسموميت با گياه کاهوي وحشي: گزارش چند مورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۱۷۵ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: مسموميت با گياه کاهوي وحشي: گزارش چند مورد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گياه کاهوي وحشي
مقاله خواب آور
مقاله گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جباري علي
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت سيما
جناب آقای / سرکار خانم: بشارت مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گياه Wild Lettuce كه در زبان فارسي «کاهوي وحشي» ناميده مي شود، از گياهان معروف جهان است كه در ايران ناشناخته باقي مانده است. مصرف تصادفي يا بيش از حد اين گياه داراي اثرات مضري است. كاهوي وحشي در شمال ايران نيز مي رويد و برخي مردم محلي بدون اطلاع از ضررهايش آن را استفاده مي كنند.
هدف: معرفي يك سري بيمار كه با مصرف اتفاقي اين گياه دچار مسموميت شده بودند.
روش بررسي: در اين سري موارد ۸ بيمار گزارش شده که به دليل مصرف مقادير متفاوتي از اين گياه دچار انواع مسموميت ها شده و در يک مرکز آموزشي درماني در گرگان مداوا شدند.
نتايج: در اين سري موارد ۸ بيمار گزارش شده که به دليل مصرف مقادير متفاوتي از اين گياه دچار انواع مسموميت ها شده و در يک مرکز آموزشي درماني در گرگان تحت مداوا قرار گرفتند. بيماران با علايم مختلفي به مركز درماني مراجعه كرده بودند كه در نهايت همگي بهبود يافتند. تنها يك مورد بستري در ICU داشتيم. تمامي اين بيماران در پيگيري هاي بعدي بهبود يافته و علايمي از مسموميت مزمن نشان ندادند. مسموميت به دليل مصرف گياه در زماني بود كه هنوز فصل برداشت آن نرسيده بود.
نتيجه گيري: شك باليني و گرفتن شرح حال دقيق اساس درمان مسموميت ها را تشكيل مي دهند. توصيه مي شود از مصرف هر ماده اي هرچند گياهي تا زماني که از کليه خواص، اثرات و عوارض آن اطلاع کافي نداريم، اجتناب کنيم.