سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اصغر مظفری – استادیار گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کر
هادی صمدیه – دانشجویان سال ششم دوره دکتری حرفه ای دامپزشکی، عضو انجمن پژوهشگران جو
حجت قلی پور – دانشجویان سال ششم دوره دکتری حرفه ای دامپزشکی، عضو انجمن پژوهشگران جو

چکیده:

سندرم عقب ماندگی رشد درواقع واژه ای است که برای توصیف نسبت رشد کمتر از حد انتظار دریک موجود با قابلیت رشد استفاده میشود که غذا خوردن آنها معلوم ، معین و عادی است . به بیانی دیگر این سندرم وضعیتی با توصیف مبهم است که علل زیادی میتواند داشته باشد . این سندرم میتواند همراه با کم خونی، اسهال ویا بدون وجود آنها باشد. تاکنون گزارشی در مورد نقش مسمومیت تحت بالینی مس در بروز سندرم عقب ماندگی رشد وجود ندارد و گزارش حاضر اولین مورد از این نوع می باشد. با مراجعه به ۷ گاوداری در اطراف شهر کرمان ۲۰ راس گوساله مبتلا به سندرم عقب ماندگی رشد شناسایی گردیدند. نمونههای خون ، ادرار و مدفوع از آنها برای ارزیابی هماتولوژیکی و بیوشیمایی سرم خون و ادرار اخذ گردید. نتایج مطالعه حاضر حاکی از افزایش غلظت مس سرم خون در تمامی گوساله های مبتلاء به جزء یک مورد بوده که موید مسمومیت تحت بالینی با مس می باشد. این نتایج همچنین حاکی از آن است که در سایر موارد، ازجمله: تابلو خونی، آزمایش ادرار وآزمایش بیوشیمیایی سرم خون، یافته قابل ملاحظه و معنی داری مشاهده نگردید. این مطالعه نشان داد که یکی از دلایل سندرم مذکور در گاوداریهای منطقه، افزایش میزان مس سرم خون بوده که بایستی در جهت برطرف نمودن آن اقدامات موثر انجام پذیرد