مقاله مسوليت مدني ناشي از تصادم دو وسيله نقليه موتوري زميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: مسوليت مدني ناشي از تصادم دو وسيله نقليه موتوري زميني
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قانون مجازات اسلامي
مقاله تصادم وسيله نقليه
مقاله تقصير
مقاله اتلاف
مقاله تسبيب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وروايي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: فرهاني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: پاك روشن بيژن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامي، در صورت وقوع تصادم بين دو وسيله نقليه، هر دو را ضامن دانسته و در اين حکم تفاوتي بين حالتي که هر دو وسيله مقصر بوده يا غير مقصر باشند، قايل نشده است ولي در ذيل ماده تاکيد گرديده که در صورت مقصر بودن يکي از وسايل نقليه و بي تقصير بودن ديگري، فقط راننده مقصر ضامن است. متاسفانه برخي از حقوقدانان با تفسير نادرست از ماده مذکور، برآنند که در تصادم بين دو وسيله نقليه که يکي مقصر و ديگري فاقد تقصير باشد، باز هر دو ضامن هستند. در اين مقاله با تبيين مباني فقهي اين حکم، تلاش گرديده تا تفسيري منطبق تر با مباني فقهي و حقوقي قاعده مذکور ارايه شود.