مقاله مسووليت بين المللي دولت ها در پيشگيري زيان هاي ناشي از فعاليت هاي هسته اي صلح آميز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: مسووليت بين المللي دولت ها در پيشگيري زيان هاي ناشي از فعاليت هاي هسته اي صلح آميز
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق بين الملل
مقاله فعاليت هاي هسته اي صلح آميز
مقاله مسووليت بين المللي دولت ها
مقاله پيشگيري زيان هاي هسته اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي صالح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علي رغم اينكه حقوق بين الملل تعهدات عرفي و قراردادي را براي دولت ها در زمينه پيشگيري زيان هاي ناشي از فعاليت هاي هسته اي صلح آميز مقرر كرده است، با وجود اين، جامع نبودن اين تعهدات و ماهيت غير محكم آنها در عمل از پيشگيري موثر و كافي اين زيان ها مانع شده است. وجود چنين تعهدات غير محكم و غير جامع طرح مسووليت دولت هايي را كه فعاليت هاي هسته اي صلح آميز آنها موجب زيان هاي فرامرزي شده است با دشواري ها و محدوديت هايي مواجه مي سازد. افق فناوري هسته اي صلح آميز در جهان كه بيانگر تمايل رو به افزايش دولت ها به سمت كاربردهاي مختلف آن، به خصوص در زمينه توليد انرژي است، لزوم رفع سريع خلاها و نارسايي هاي حقوقي در زمينه پيشگيري زيان هاي ناشي از فعاليت هاي هسته اي صلح آميز را ضروري مي نمايد.