مقاله مسووليت مدني واسطه ها و تامين کنندگان خدمات ارتباطات الکترونيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۱۹۹ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: مسووليت مدني واسطه ها و تامين کنندگان خدمات ارتباطات الکترونيک
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واسطه هاي الکترونيک
مقاله تامين کنندگان خدمات دسترسي
مقاله خدمات ميزباني
مقاله مسيوليت مدني
مقاله تقصير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واسطه ها و تامين کنندگان خدمات ارتباطات الکترونيک نقش اصلي را در برقراري ارتباطات الکترونيک دارند. در جريان اين ارتباطات ممکن است افعال زيان بار نظير نقض حقوق مالکيت فکري و هتک حرمت اشخاص توسط کاربران خدمات مزبور و به واسطه فعاليت و خدمات اين گونه واسطه ها صورت گيرد که موجب طرح ادعاهايي از طرف زيانديدگان عليه واسطه هاي مزبور گردد. علي الاصول، مسووليت واسطه ها نيز تابع قواعد عمومي مسووليت مدني بوده و به جهت پذيرش نظريه تقصير در نظام حقوقي ما و بسياري از کشور ها، بايستي جهت تحليل مسووليت آنان به بررسي تکاليف قانوني آنها و موارد ارتکاب تقصير پرداخت. در برخي نظام هاي حقوقي براي بعضي واسطه ها حسب نوع خدماتي که ارايه مي کنند حمايت هاي قانوني در قالب برخي معافيت ها پيش بيني شده است که البته اعمال اين معافيت ها تابع شرايط قانوني خاصي است.