مقاله مسيريابي وسايل نقليه در سيستم هدايت مسير پويا مبتني بر يادگيري عاملهاي هوشمند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشنامه حمل و نقل از صفحه ۲۶۹ تا ۲۸۶ منتشر شده است.
نام: مسيريابي وسايل نقليه در سيستم هدايت مسير پويا مبتني بر يادگيري عاملهاي هوشمند
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبكه هاي حمل و نقل پويا
مقاله هدايت مسير
مقاله الگوريتم هاي کوتاه ترين مسير
مقاله عامل هاي هوشمند
مقاله يادگيري تقويتي
مقاله شبيه سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نخعي كمال آبادي عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: عيدي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه يکي از چالش هاي اصلي شبکه هاي ترافيکي، هدايت وسايل نقليه به مقصدشان تحت وضعيت پوياي ترافيک با هدف کاهش زمانهاي سفر و استفاده موثرتر از ظرفيتهاي موجود شبکه است. در پاسخ به مسايل بيان شده، سيستم هدايت مسير پويا رويکردي موثر به نظر مي رسد. اين سيستم از جمله حوزه هاي مهم فعاليت سيستمهاي هوشمند حمل و نقل است. هسته اصلي سيستم هدايت مسير پويا، محاسبات کوتاه ترين مسير بر اساس شرايط جاري (اطلاعات زمان واقعي) است. بنابراين با توجه به ضرورتهاي بيان شده، هدف کلي تحقيق را مي توان در قالب توسعه راهبرد قوي مسيريابي براي سيستم هاي هدايت مسير تحت وضعيت پوياي محيط تعريف كرد. به اين منظور در اين مقاله با بيان يک چارچوب مفهومي هدايت مسير مبتني بر ساختار مسيريابي غيرمتمرکز، به چگونگي كاربرد تکنيکهاي عامل گرا با تاکيد بر يادگيري تقويتي به عنوان يک راه حل در مواجهه با نامعيني هاي مساله مسيريابي وسايل نقليه در شبکه هاي ترافيکي پرداخته شده است. از نتايج مهم تحقيق ارايه شده مي توان به توانايي مدلهاي يادگيري پيشنهاد شده در ارايه سياست يا استراتژي انتخاب مسير در تطبيق با شرايط پوياي ترافيکي و نيز ارايه آلترناتيوهاي مختلف پيشنهادي طي مسير براي رانندگان با هدف حداقل کردن معيار زمانهاي سفر وسايل نقليه اشاره كرد.