مقاله مسکن روستايي و ضوابط صرفه جويي در مصرف انرژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مسكن و محيط روستا از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: مسکن روستايي و ضوابط صرفه جويي در مصرف انرژي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسکن روستايي
مقاله مقررات ملي ساختمان
مقاله صرفه جويي در مصرف انرژي
مقاله بهسازي و آسان سازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدكاري بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي فرهنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش در پي شناخت جايگاه مقررات ملي صرفه جويي در مصرف انرژي در ارتقاي مسکن روستايي و ارایه نکات اساسي براي تسهيل به کارگيري اين مقررات در روند ساخت و ساز در روستاهاست.
امروزه، اهميت صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمان ها بيش از پيش بر متخصصان، مديران جوامع و مردم آشکار شده است، به گونه اي که بسياري از صاحب نظران اين موضوع را به عنوان يک عامل کليدي در آينده توسعه پايدار در صنعت ساختمان مطرح مي کنند. در همين راستا و با توجه به آنکه منابع انرژي و محيط زيست با محدوديت هاي جدي مواجه شده اند، در بيشتر کشورها صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمان ها به يکي از اولويت هاي اصلي در مقررات ملي ساختمان در چند دهه اخير تبديل شده است.
از آنجا که عوامل متعددي در صرفه جويي در مصرف انرژي نقش دارند و با در نظر داشتن تفاوت هاي مهمي که بين مسکن شهري و روستايي در تمامي عوامل طراحي و اجرا وجود دارد، اتخاذ رويکردي متفاوت در تدوين ضوابط و مقررات ساختمان هاي روستايي ضروري است. البته بايد در نظر داشت که دستيابي به ضوابطي روشن و منطبق با نيازهاي مسکن روستايي کشور، بدون شناخت کافي از وضعيت حاکم در اين گونه مناطق امکان نخواهد داشت.
در اين مقاله، با شناختي که از بررسي روند دگرگوني ضوابط و مقررات در زمينه صرفه جويي در مصرف انرژي در کشورهاي مختلف به دست آمده است و با توجه به موضوعات کلي مطرح در مقررات ملي صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمان و تنگناهاي موجود در امر طراحي و اجرا، بر پايه ويرايش حاضر اين مقررات، پيشنهاداتي در خصوص ساختار و ضوابط مقررات ملي صرفه جويي در مصرف انرژي در مسکن روستايي ارایه شده است.