سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیررضا کریمی آذر – عهیات علمی گروه معماری دانشکده فنی و مهندسی بناب دانشگاه تبریز
احمدرضا شمسی یوسفی – دانشجوی شهرسازی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله به بررسی مسایل و مشکلات پیش روی روستاها در حوزه ساخت و ساز روستایی و عملکرد بهینه در این زمینه می پردازیم. واقعیت این است که طرح های هادی روستایی مهمترین قسمت برنامه ریزی برای توسعه و پیشرفت یک روستا، علی الخصوص توسعه پایدار در حوزه روستایی می باشد. برنامه ریزی برای توسعه در هر کشور باید از حوزه روستایی آن کشور شروع شود. زیرا روستاها و عملکرد بهینه آنها در بسیاری جهات، علی الخصوص تولید ناخالص ملی بسیار حایز اهمیت هستند. این برنامه ریزی برای روستاها در کشورما توسط طرح هادی انجام می شود. اگر اجرای طرح هادی در حوزه روستایی با برنامه ریزی درست و اصولی انجام شود پیشرفت روستاها سریع تر بوده و نیل به اهداف پیش بینی شده در طرح های هادی قابل دسترس می شود. مهمترین قسمت طرح هادی نیز برنامه ریزی کالبدی روستا و ارایه راهکارهای بهینه سازی بافت روستا و ارایه شیوه ها و اصول صحیح اجرای ساختمان ها در روستا می باشد. با توجه به مسایلی همچون زلزله خیز بودن اکثر مناطق ایران و وجود بلایای طبیعی بسیار، فرسوده و ناکارآمد بودن اکثر بافت های روستایی ایران، عدم استفاده بهینه از مصالح جدید ساخت و ساز در ساختمان های اخیر روستاها و قدیمی بودن ساختمان های موجود اکثر روستاها مقوله ساخت و ساز در این حوزه اهمیت دوچندان پیدا می کند. در دنیای کنونی و کشورهای پیشرفتهف مرکز اصلی تولید و بهره وری است. برای ارتقای جایگاه و نقش روستاها در تولید و بهره وری در ایران اهمیت درست اجرا کردن طرح هادی بیشتر مشخص می شود. در این مقاله قصد آن داریم تا مشکلات پیش روی اجرای طرح هادی در ساخت و ساز روستایی را شناخته و راه حل هایی برای ان ارایه کنیم.