سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
مرضیه همایونی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، استان فارس
علی حاجتی – واحد فناوری و اطلاعات، اداره کل کمیته امداد استان فارس، شیراز

چکیده:
علاقه گسترده به انتشار اطلاعات از طریق شبکه های اجتماعی موجب ایجاد تعداد زیادی از الگوهای دینامیک اجتماعی شده است. اکثر آنها از فرضیات نظری استفاده می کنند تا مکانیسم انتشار خود را توضیح دهند در حالی که تعداد اندکی از فرضیات مبتنی بر تجارت عملی، معیارهای خود را درباره اکثر پیام هایی با محتوای متفاوت مورد ارزیابی قرار می دهند. تحقیق تجربی ما به پیگیری گام به گام تبلیغ یک پیام بازاریابی ثابت پرداخته و محتوای آن را بررسی کرده و به ویزگی های جدید و قابل توجهی دست یافته است. توپولوژی و دینامیک انتشار یکسره نشان می دهد که الگوها از شبکه های ایمیلی حاوی پیام سرچشمه نگرفته اند. آنها منقطع بوده، انتقال پذیری کمی داشته و اتصالات زنجیره وار آنها بیانگر ارتباط مثبت بین احتمالی بودن مسیرهای آنها و جهت ارسال پیام هاست و تعداد میانگینی از اطرافیان را در بر می گیرد. چینن الگویی قبلاً تعرف نشده یا توسط هیچ یک از مدل های فعلی انتشار اطلاعات تکرار نشده است و فقط در صورتی قابل توضیح است که مشارکت کنندگان بر مبنای دانش موضعی ترکیبی شبکه های مجاور خودشان با محتوای پیام، تصمیم گیری کنند. ما از طریق یک الگوی خاص و مبتنی بر عامل، معتدل بودن چنین مکانیسمی را اثبات می کنیم که تکرار کننده مسیرهای ترکیبی مشاهده شده در تبلیغات انتشار اطلاعات واقعی هستند.