سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا صفابخش – استاد دانشکده
مریم خراشادیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از وظای ف مهم رباتهای متحرک مسیریابی است . مسیریابی، عبارت از یافتن یک مسیر مناسب از یک نقطه شروع به یک نقطه هدف است، به طوریکه با موانع موجود در محیط , مثل دیوارها , برخوردی رخ ندهد . یک دسته از روشهای مسیریابی، دسته روشهای مبتنی بر نقشه است . در این مقاله یک روش برای ساختن نقشه محیط های ایستا، با استفاده از نقشه های خودسازمانده دو بعدی مطرح شده و روشی برای مسیریابی روی چنین نقشه هایی ارائه شده است . این روش مسیریابی برای محیطهای شناخته شده و ناشناخته , هر دو قابل استفاده است .