سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن حیدریان – دانشگاه تبریز، گروه علوم کامپیوتر
آیاز عیسی زاده – دانشگاه تبریز، گروه علوم کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله ، ما به ارائه یک روش جدید برای مسیریابی (Routing) و انتقال بهینه داده ها درشبکه های با محیط های چندپراکنی (Multicast) می پردازیم بطوریکه تاخیر انتها به انتها (End – to – End Delay) در طول کانال ها کمینه گردد. ما این روش را به اختصار «مسیریابی چندکاناله چند پراکنی بهینه»می نامیم. اساس کار، در ارائه این روش جدید، چنین است: ما ابتدا یک روش موجود به نام «مسیر یابی چندکاناله تک پراکنی بهینه» را مد نظر قرار می دهیم. این روش تک پراکن (Unicast) ، با استفاده از مسیرهای چند کاناله، در کوتاه ترین زمان ممکن ، داده ها را از یک مبدا به یک مقصد ارسال می نماید. سپس ما این روش تک پراکن را به محیط چند پراکن توسیع داده و روش جدید چند پراکنی را ابداع مینماییم. روش جدید با استفاده از مسیرهای چند کاناله، درکوتاه ترین زمان ممکن ، داده ها را از یک مدبا به چند مقصد ارسال می کند. مثال های کامپیوتری، نشان خواهند داد روش جدید نسبت به روش موجود، از کارایی و سرعت انتقال داده بیشتری برخوردار است .