سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید صفاری امان – دانشجوی ارشد هوش مصنوعی، شرکت مخابرات خراسان رضوی
محمود نقیب زاده – استاد گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا اکبرزاده توتونچی – دانشیار گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شکلهای هوش جمعی بعنوان اساس سری جدیدی از الگوریتمه ا ست، که از رفتار اجتماعی حشراتی که بصورت جمعی زندگی می کنند، الهام گرفته اند. در این مقاله، شکل جدیدی از الگوریتمAntNetبرای مسیریابی در شبک ه های کامپیوتری معرفی شدهاست. این الگوریتم با استفاده از کلاستربندی شبکه و بکارگیری مسیریابی به دو صورت محلی و سراسری، علاوه بر پایین آوردن تأخیر، مشکل عدم مقیاس پذیری الگوریتمAntNet را بصورت توزیع شده حل کرده است . شبیه سازیهای انجام شده نشان می دهد،این الگوریتم در بیشتر مواقع از س ا یر الگوریتمهای مسیریابی نظیر(Link-State) LS و (Distance-Vector) DVنیز بهتر عملمی کند.