سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کیوان رحیمی زاده – تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطل
مهدی دهقان – تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطل

چکیده:

ارائه سرویسهایی که همه جا و همه وقت در دسترس باشند، از چالشهای مهم شبکه های کامپیوتری است . شبکههای سلولی با قابلیت دسترسی به زیرساخت شبکه ثابت و برد ارسال زیاد با همکاری شبکههای موردی با توانایی گسترش سریع و نرخ ارسال بالا و ارتباط چندگامه، میتوانند در جهت رسیدن به این هدف با هم همکاری مفیدی داشته باشند . پژوهشهای انجام شده اخیر یکپارچه
سازی شبکههای سلولی و موردی، با هدف دسترسی به سرویس با کیفیت بالا را پیشنهاد دادهاند . این پژوهش ها بیشتر جهت بهبود کارایی و افزایش ناحیه پوشش شبکه سلولی است . در این مقاله، هدف استفاده از زیرساخت شبکه سلولی برای انجام مسیریابی در شبکه های موردی است . الگوریتم های مسیریابی رایج در شبکه های موردی معمولا از ارسال سیل آسای بسته درخواست مسیراستفاده میکنند که سربار مسیریابی زیادی را به همراه دارد . شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم ارائه شده، دارای سربار مسیریابی، تاخیر انتها به انتها و نرخ دریافت بسته مناسبی است .