سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد شهبازی – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان ، اصفهان،ایران
بهروز شاهقلی –
ناصر قاسم آقایی –
ناصر موحدی نیا –

چکیده:

مسئله مسیریابی در شبکههای حسگر بی سیم از جمله مهمترین مسائلی است که کارکرد بهینه یک شبکه حسگر را تضمین میکند. به دلیل محدویت میزان انرژی هر گره در یک شبکه حسگر مسیریابی باید طوری صورت بگیرد که در مجموع طول عمر کلیشبکه بیشینه شود. در این مقاله به ارائه یکروش هوشمند بر اساس شبکههای عصبی خود سازمانده میپردازیم که مسیریابی را با توجه به میزان انرژی هر گره در شبکه و قدرت محاسباتی آن بهینه میکند.در این روش نرونهای شبکه عصبی در گره های شبکه حسگر توزیع شده و در ابتدای کار شبکه با ارسال بسته های آموزشی مقدار اولیه می گیرند. برنده شدن هر نرون در هر گره معادل مسیر یابی بستهارسالی به سمت گره متناظر با آن نرون در شبکه عصبی خود سازمانده است. در طول پروسه مسیر یابی مقادیر شبکه عصبی طوریتعلیم می بینند که عدالت در مسیر یابی رعایت شده و طول عمر شبکه به بیشترین مقدار ممکن برسد.