سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مرتضی اخوان خرازی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، مدیر امور آموزش مسسه مطالعات بهره وری و م
محمدمهدی سپهری – دکترای مهندسی صنایع، رئیس بخش مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بهینه یابی کلونی مورچگان یکی از روشهای فرا ابتکاری است که به ساختن جواب مسایل بهینه یابی ترکیبی سخت می پردازد. در این مقاله به ارائه الگوریتمی مناسب بر پایه سیستم مورچگان به حل مسئله مسیر یابی وسیله نقلیه با یک قرارگاه مرکزی و وسایل نقلیه مشابه می پردازیم.
بر این اساس ابتدا به معرفی مسیر یابی و روشهای مختلف حل آن می پردازیم و سپس به مطالعه سیستم مورچگان و روشهای ارائه شده ، الگوریتمی مناسب برای حل مسایل مسیریابی وسیله نقلیه با تعداد گره های زیاد در هر مسیر پیشنهاد می کنیم. با مقایسه روش پشنهادی با الگوریتم های ابتکاری موجود بر اساس مسایل آزمون که جواب آنها توسط این الگوریتم ها موجود میباشد، به سننجش این الگوریتم با دیگر الگوریتم ها می پردازیم. نتایج حاصله نشان از مطلوبیت الگوریتم پیشنهادی در کیفیت جوابهای حاصله می دهد.