سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد شیری – عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام دانشکده فنی و مهندسی
محمد داورپناه جزی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان پژوهشکده برق و کامپیوتر

چکیده:

یکی از مسائل مهم در پردازش موازی، مسیریابی پیامها از گره ١ مبدا به گره مقصد می باشد که توسطگرههای مسیریابی انجام میشود، به همین جهت الگوریتمهای مسیریابی به شکل وفقی و غیر وفقی در شبکه های مالتی کامپیوتر ارائه شدهاند . الگوریتمهای مسیریابی غیروفقی با محدود کردن استفاده از کانالها و بافرهای مسیریابی، معمولاً به شکل معین مسیریابیانجام می دهند، در حالی که مسیریابی وفقی آزادی بیشتری در استفاده از کانالها و بافرهای مسیریابی داشته و تصمیمات مسیریابی به صورت پویا انجام می گیرد که اینکار باعث استفاده بهینه از منابع و راندمان بالای مسیریابی می شود ] ۱ [ ] ۲ [ ] ۳ [. در این مقاله یک روش مسیریابی وفقی با محدودیت تزریق پیام به شبکه و با راندمان بهتر ( با توجه به نتایج شبیه سازی ) برای شبکه های مالتی کامپیوتر با سه کانال مجازی در هر کانال فیزیکی ارائه می گردد .