سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

متین باقرپور – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
محمد مهدی سپهری – دانشیار مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی شریف یزدی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از مهم ترین مسائل در شبکه های سیار بدون زیرساخت، مسیریابی در حالت ترافیک چندمقصدی است . در این شبکه ها مسیریاب ثابتی وجود ندارد و گره ها می توانند جابه جا شوند . به دلیل نبود زیرساخت مرکزی، اطلاعات لازم برای مسیریابی در یک محل متمرکز نیست و لذا الگوریتمی برای یافتن جواب بهینه یا نزدیک به بهینه وجود ندارد . بلکه اکثر روش های مسیریابی موجود از نوع
الگوریتم های آزمند هستند که سعی می کنند گره بعدی مسیر را تنها با استفاده از اطلاعات گره یا گره های قبلی انتخاب شده تعیین کنند . در این مقاله ابتدا با استفاده از مفهوم دسته بندی شبکه، روشی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات گره ها پیشنهاد شده و سپس مدل ریاضی مسأله یافتن مسیرهای چندمقصدی بهینه پایدار توسعه داده شده است . الگوریتمی ابتکاری برای یافتن مسیر از هر فرستنده به مجموعه گره های گیرنده ارائه شده که در آن فاصله بین هر دو گره متغیری تصادفی تابع الگوی جابه جایی گره ها می باشد .