سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

داود کمالی اردکانی – امور مهندسی عمران طرح کارون ۳، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

چکیده:

طرح اولیه سیستم تخلیه سیلاب کارون ۳که بر مبنای استفاده از خاصیت جذب و استهلاک انرژی ریزش آب در یک حوضچه استغراق (Plunge pool) بود بدلیل تنگ بودن دره پائین دست مشکلاتی را بهمراه داشت که ناگزیر بدلیل عدم دسترسی به گزینه بهتر می بایستی برای آن ها چاره اندیشی می شد.
یکی از این مشکلات وجود گوه های ناپایدار در دیواره های حوضچه بود که برای جلوگیری از لغزش گوه ای، مشاور طرح پایدار سای با مهاری سنگ (Anchoring) را ارائه گردد و بدین ترتیب ضریب اطمینان های مورد نظر حاصل شد.
از طرف دیگر ماهیت درزه دار سنگ نیز که عامل مهمی در تشدید پدیده ابشستگی (Scouring) است با در نظر گرفتن یک پوشش بتنی (Lining) قدرتمند معالجه گردید.
در این مقاله سعی شده است ضمن پرهیز از هرگونه تعبیر و تاویلی، شرح ماوقع روند طراحی در حوضچه استغراق در چند سال گذشته با نگرش ویژهبه مباحث هیدرولیکی و مقوله آبشستگی ارائه گردد ضمن انکه به وسابق کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در این رابطه نیز در حد اطلاعات موجود پرداخته شده است.