سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا زنجیرانی فراهانی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عباس سیفی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید مهدی رضاعی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

با توجه به توسعه سیستم های انتقال مواد امروزه توسعه تجهیزات مودر استفاده برای این کار از مباحث مطرح در امور حمل و نقل و انباری است . این امر به ویژه در مکان هایی که وظیفه اصلی سیستم انجام امور انبار داری است. از اهمیت ویژه برخوردار است. مطالعات امکان سنجی انجام انجام انجام شده درباره این موضوع در اسکله شهید رجایی توسعه سستم های AGV را موجه نشان داده است. بر این اساس و با فرض اینکه چنین سیستمی باید برقرار باشد، این مقاله در پی طراحی و آزمایش روند پیاده سازی این سیستم یا تکیه بر مسیر یابی و زمان بندی AGV ها به نحوی موجه است. در این راستا مطالعات وسیعی در مورد نحوه عملکرد سیستم های مشابه در اسیر نقاط جهان صورت گرفته است. با توجه به نتایج مطالعات انجام شده و فرضیالت و محدودیات های حاکم بر اسکله شهید رجایی ، روند طراحی مسیر و نحوه حرکت AGV ها طراحی گردیده و نتایج آن در قالب یک مدل شبیه سازی توسط نرم افزار Show Flow نمایش داده میشود.