سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی عمایی فر – مدرس گروه شهرسازی دانشکده هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

مسیلها ددارای ارزشهای بالقوه زیادی هستند که باتوجه به مساحت بالای آن در شهر مشهد می توانند به عنوان نقطه قوت شهر، دارای پتانسیلهای قابل توجهی در فرآیند توسعه شهری باشند. از آنجا که نوع نگاه عملی به کالها در شهر خصوصا در سطوح بالای مدیریتی از وضعیت فعلی مسیلها قابل درک می باشد، با نگاهی ساده متوجه مهجوریت این محور طبیعی توسعه خواهیم شد. واژه کال در افواه عام حاکی از نگرشی حقیرانه به مسیل است هر چند دارای بار معنایی قوی تری از مسیل می باشد ولی این برداشت عام برگرفته از عدم توجه به این فضاهای واجد ارزش است.
با توجه به نیاز جدی و روز افزون شهر مشهد که نتیجه رشد شهرنشینی در سطوح ملی و ناتوانی برنامه ریزان و مدیران شهر در پیش بینی مسائل است، می توان به مسیلها در قالب فضاهای با ارزش جهت تعادل بخشی نسبی به برنامه های توسعه شهری، خصوصا کاربری اراضی شهری پرداخت. با این دیدگاه در این مقاله سعی شده است نوعی نگاه هدفمند و فرآیندی به موضوع مسیلها فراروی مدیران، توسعه گران شهری و علاقه مندان قرار گیرد.