سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهرام چهل گردی سامانی – مدیریت دیسپاچینگ و مخابرات شرکت توانیر
قهرمان ابوذر – مدیریت دیسپاچینگ و مخابرات شرکت توانیر
ناصر راضی – مدیریت دیسپاچینگ و مخابرات شرکت توانیر

چکیده:

در پی از دست رفتن قسمت عمده ای از تولید و عدم تعادل بین تولید و مصرف تنها یک سیستم حذف بار اتومات یک با عملکرد سریع و دقیق می تواند از بهم پاشیدگی شبکه و خاموشیهای گسترده جلوگیری نماید . با توجه به کثرت تعداد متغیرها و اثرات ناشی از تغییرات هر کدام در میزان بار مصرفی و نوسانات دینامیکی فرکانس محاسبات دقیق مقدار باری که در هر پله باید حذف گردد و فرکانس حذف بار بطور د ستی امکان پذ یر نمی باشد . بر اساس یک روش محاسبه نسبتاً دقیق برنامه کامپیوتری جهت مشابه سازی عملکرد رله های فرکانسی ذف بار ته یه گردیده است . با استفاده از این برنامه علاوه بر تسریع در محاسبات بررسی اثرات هر یک از پارامترها در نوسانات دینامیکی فرکانس و بار امکان پذیر می باشد .